Strafzaken (Strafrecht)

Singel Advocaten heeft een specialisatie in strafrecht. Mr. S. Arts is een ervaren strafrecht advocaat. Als strafrecht specialist van het kantoor is hij lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA). Als u een dagvaarding ontvangt in een strafzaak, bent u bij hem dan ook aan het juiste adres. Onze rechtshulp ziet op bijstand in een strafzaak (procedure), maar kan ook uit advies bestaan.


 • 01 - 01 - 2015

  TOM Zitting

  Een TOM Zitting houdt in dat u een voorstel van de Officier van Justitie krijgt als straf om een zitting bij de rechter te voorkomen.

 • 08 - 12 - 2014

  Strafbeschikking

  Een strafbeschikking is een straf die u door de Officier van Justitie wordt opgelegd. Dit gaat per brief.

  Als u niets doet wordt deze straf definitief en wordt deze op uw documentatie (strafblad) bijgeschreven.

   

 • 25 - 02 - 2012

  Dagvaarding voor de Meervoudige Strafkamer

  Een zware of ingewikkelde strafzaak wordt behandeld door een college van drie rechters samen. Dit wordt de meervoudige strafkamer genoemd. Als u wordt veroordeeld, kan de meervoudige strafkamer u een maximale straf opleggen. Maximaal wil hier zeggen: volgens de wettelijke strafbepaling. Oftewel: De drie rechters zijn niet gebonden aan een strafmaximum daar waar de Politierechter dat wel is.

   

 • 08 - 12 - 2014

  Dagvaarding voor de Politierechter

  De Politierechter behandelt eenvoudige strafzaken. Hierbij kunt u onder andere denken aan: lichte vormen van mishandeling, huishoudelijk geweld zonder zwaar letsel, (winkel)diefstal, verduistering, rijden onder invloed (dronken rijden), belediging, stalking of belaging, vernieling en de lichtere (uitkerings-)fraude en oplichting. De Politierechter is een alleenzittende rechter, dat wil zeggen een rechter die de zaak als enige rechter behandelt. Als u schuldig wordt bevonden kan de Politierechter u tot maximaal een jaar gevangenisstraf veroordelen. Daarnaast kan de Politierechter ook boetes en taakstraffen opleggen.