Dagvaarding voor de Politierechter

Uw strafzaak begint met het uitbrengen van een dagvaarding. Dit gebeurt door de Officier van Justitie. U wordt daarin opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat vermeld waarvan u wordt beschuldigd.

Na ontvangst van de dagvaarding weet u precies waarvan u wordt verdacht en kan de verdediging in uw strafzaak beginnen. Het is verstandig om u daarin te laten bijstaan door een strafrecht-advocaat ('strafpleiter'). Wij kunnen u als ervaren strafrecht-specialist onder meer adviseren over het mogelijke bewijs tegen u, aan u duidelijk maken wat er in uw strafdossier staat en wat u hier tegenin moet brengen.

U hebt in elk geval recht op uw processtukken, die wij voor u opvragen. Daarna zullen wij als uw advocaat het strafdossier beoordelen. Vervolgens worden met u mogelijke onderzoekswensen besproken. Hiermee wordt onder meer bedoeld om nader onderzoek door de politie te laten uitvoeren en/of getuigen te horen. (Denkt u eraan dat aan het horen van getuigen mogelijk ook risico's verbonden zijn!). In uw verdediging bekijkt uw advocaat tevens of er mogelijke vormverzuimen (vormfout) door politie zijn begaan. Het voorbereiden van de zitting en het voorbereiden van de verklaring die u als verdachte (eventueel) ter zitting zult afleggen, is ook iets wat uw advocaat samen met u zal doornemen.

Wij weten met onze ervaring precies hoe de behandeling ter zitting verloopt en wij kunnen u daarom in de zittingzaal ondersteunen en ervoor zorgen dat het proces ook loopt zoals het hoort. Uw eigen actieve houding in de strafzaak is blijvend van belang, omdat u regelmatig zelf ook voor de nodige bewijslevering moet zorgen om een veroordeling te voorkomen. Ook bestaan wettelijke termijnen voor bijvoorbeeld het oproepen van getuigen. Wij zullen u als strafrechtadvocaat hierin voortdurend begeleiden.

Al bent u (mogelijk) onschuldig, dit betekent niet dat u door de rechter als vanzelfsprekend wordt vrijgesproken. Van u en uw advocaat wordt tegenwoordig steeds meer verwacht dat een verweer op de aanklacht tegen u goed en (juridisch) onderbouwd naar voren wordt gebracht. De rechter weegt deze verweren immers zwaar mee in zijn of haar uitspraak.