Dagvaarding voor de Meervoudige Strafkamer

Ook een strafzaak via de meervoudige strafkamer begint op het moment dat de Officier van Justitie een dagvaarding uitbrengt. U wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding is vermeld waarvan u wordt beschuldigd. Na ontvangst van deze dagvaarding weet u waar u van wordt verdacht en kan de verdediging in uw strafzaak beginnen. Zo kunt u eventueel getuigen opgeven en onderzoekswensen aangeven. Daarnaast hebt u in elk geval recht op de processtukken.

Als u moet voorkomen voor een meervoudige strafkamer is dat vaak een belastende en emotionele gebeurtenis. Het is mede hierom verstandig om u in uw verdediging te laten bijstaan door een strafrechtspecialist. Wij kunnen het strafdossier voor u opvragen en u adviseren over het al dan niet oproepen van getuigen (hieraan kunnen ook risico's verbonden zijn). Wij kunnen u als ervaren strafpleiters onder meer adviseren over het mogelijke bewijs tegen u, aan u duidelijk maken wat er in uw strafdossier staat en wat u hier tegenin moet brengen. Uw eigen actieve houding in de strafzaak is blijvend van belang, omdat u regelmatig zelf ook voor de nodige bewijslevering moet zorgen om een veroordeling te voorkomen. Zo bestaan er bijvoorbeeld wettelijke termijnen voor het oproepen van getuigen. Wij zullen u als strafrechtadvocaat gedurende de strafzaak voortdurend begeleiden.

Al bent u (mogelijk) onschuldig, dit betekent niet dat u door de rechter als vanzelfsprekend wordt vrijgesproken. Van u en uw advocaat wordt tegenwoordig steeds meer verwacht dat verweren op de aanklacht tegen u goed en (juridisch) onderbouwd naar voren worden gebracht. De rechter weegt deze verweren immers zwaar mee in zijn of haar uitspraak.