Echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure kan op verschillende manieren verlopen.

Procedure op tegenspraak

Zo kan een procedure op tegenspraak worden gevoerd. Dit houdt in dat namens één der echtgenoten door zijn of haar advocaat een echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld alimentatie, omgangsregeling, vaststelling van de verdeling) wordt ingediend bij de rechtbank. Hierop kan door de advocaat van de andere echtgenoot vervolgens een verweerschrift worden ingediend. Vervolgens vindt een mondelinge behandeling plaats, waarbij beide partijen aanwezig dienen te zijn. Daarna doet de rechtbank doorgaans uitspraak. In alle tussenliggende stadia is het uiteraard mogelijk dat partijen alsnog overeenstemming bereiken over de punten die hen verdeeld houdt.

Gezamenlijke advocaat

Een andere mogelijkheid is dat de echtgenoten samen naar een advocaat gaan. In dat geval proberen de echtgenoten samen, onder begeleiding van de advocaat-scheidingsbemiddelaar, een regeling te treffen ten aanzien van de gevolgen van de echtscheiding. Alle afspraken worden vervolgens in een convenant vervat, waarna de advocaat-scheidingsbemiddelaar een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank. Een mondelinge behandeling vindt niet plaats. De uitspraak volgt daarna binnen een paar weken. Dit proces heeft veel voordelen. Voor meer informatie wordt verwezen naar 'bemiddeling'.

Duidelijk is dat aan verschillende voorwaarden moet zijn voldaan teneinde een bemiddeling succesvol te doen zijn. Dat is niet altijd mogelijk. In dat geval is de procedure op tegenspraak het enige alternatief. Een procedure op tegenspraak duurt vanaf datum indiening echtscheidingsverzoek tot aan datum uitspraak vrij lang. Dit kan, afhankelijk van de verwikkelingen in de procedure variëren van enkele maanden tot meerdere jaren. Een bemiddelingsproces verloopt doorgaans sneller.

Bijstand van een ervaren en gespecialiseerde familierechtadvocaat tijdens de echtscheidingsprocedure draagt bij aan een efficiënter en soepeler verloop van het proces en is onontbeerlijk voor een optimale belangenbehartiging. De emotionele kant van een echtscheiding wordt daarbij zeker niet uit het oog verloren.

Flitsscheiding

Op dit moment is het nog mogelijk om zonder rechter te scheiden. Dit is de zogenaamde 'flitsscheiding'. Globaal is de procedure als volgt. Het huwelijk wordt eerst bij de burgerlijke stand omgezet in een geregistreerd partnerschap. Partijen dienen vervolgens afspraken te maken over de kinderen, de verdeling van de gemeenschappelijke goederen en eventuele partneralimentatie en deze afspraken op te nemen in een convenant. Een advocaat of notaris stelt een verklaring op waaruit blijkt dat partijen het geregistreerd partnerschap willen beeindigen op grond van duurzame ontwrichting. Met convenant en de verklaring kan het geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand tenslotte worden beëindigd.

Kanttekeningen: - De alimentatieduur dient expliciet overeen gekomen te worden; - Flitsscheiding wordt in het buitenland vaak niet erkend; - Voor eventuele overeengekomen alimentatie wordt geen executoriale titel verkregen.

Duidelijk is dat partijen het in feite over alle gevolgen van de scheiding eens moeten zijn. Meestal is dat niet het geval. De normale echtscheidingsprocedure via de rechter is dan de enige mogelijkheid.

Als gespecialiseerde familierechtadvocaat sta ik u graag bij tijdens uw echtscheidingsprocedure.

Neem gerust vrijblijvend contact op met onze advocate enfamilierecht-specialist mr. Yvonne Grosfeld om de mogelijkheden in uw zaak te bespreken!