Uitkering fraude boete en terugbetalen

De terugbetaling van uitkering zal gebeuren door een brief van de Gemeente of bijvoorbeeld het UWV. In deze brief wordt een berekening gemaakt van het teveel betaalde bedrag. Ook kan een korting op uw uitkering plaatsvinden.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar indienen. 

De terugvordering van bedragen in verband met uitkeringsfraude is in regels vastgelegd. Als sprake is van een problematische schuldensituatie kan, tenzij sprake is van fraude, van terugvordering worden afgezien. Ook is het in de praktijk zo dat men slechts over maximaal 6 maanden mag terugvorderen, als het aan de Sociale Dienst zelf is te wijten dat niet eerder is ingegrepen. Ook in dit geval mag geen sprake zijn van fraude.

Het besluit tot terugbetalen is vaak lastig. Bovendien hangt de berekening vaak af van de omvang van de fraude. Het is belangrijk een deskundig advocaat om hulp te vragen hierbij. Ook omdat de terugvordering van de Sociale Dienst vaak met de strafzaak samenhangt.

Als u het formulier invult op deze website wordt gratis contact met u opgenomen door een ervaren advocaat.