Openlijke Geweldpleging

Openlijke Geweldpleging houdt in dat geweld tegen personen is gebruikt in de openbaarheid, bijvoorbeeld mishandeling op straat. Het kan om personen gaan (vechtpartij) maar ook om goederen (auto's, ruiten, hekken).

Als u met meerdere personen openlijk geweld pleegt, dan kan het geweld van de ene persoon aan de andere persoon worden toegerekend. Dit betekent dat u dan opdraait voor geweld dat eigenlijk door een ander is gepleegd. U kunt dan een straf voor openlijke geweldpleging krijgen en ook alle schade moeten vergoeden! Hiervoor is wel nodig dat u een voldoende bijdrage hebt geleverd aan het zogenaamde groepsgeweld; alleen aanwezig zijn is hiervoor onvoldoende.

Als u moet voorkomen voor openlijke geweldpleging, dan is het verstandig om direct een ervaren advocaat in te schakelen. De Jurisprudentie (uitspraken) is ingewikkeld en regelmatig moet een getuige worden gehoord.

Wacht niet als u moet voorkomen voor Openlijke Geweldpleging en vul het formulier direct in!

Een ervaren strafrechtadvocaat die ook als pro deo advocaat (gratis advocaat) werkt, neemt dan gratis contact met u op.