Staking pro deo advocaat

mr. Sander Arts, strafrechtadvocaat, legt de reden uit van de staking van strafrechtadvocaten