RVR

23-07-2011

De overheid heeft de eigen bijdragen gewijzigd voor een Pro Deo Advocaat. De huidige Pro Deo inkomensgrenzen & eigen bijdragen kunt u hier vinden.


Categorieën: Gratis advocaat, RVR
06-12-2011

Incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn neemt per direct alle activa over van deurwaarderskantoor VNR-NGC in het Friese Buitenpost. Door de overname ontstaat een nieuwe grote speler op de Noord-Nederlandse incassomarkt, omdat VNR-NGC geï...


Categorieën: RVR
14-12-2011

De Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hebben afspraken gemaakt om de aanvraag van toevoegingen makkelijker te laten verlopen. Dat laat de Orde weten in een persbericht. Cliënten krijgen door de nieuwe afspraken eerder zekerheid.


Categorieën: RVR
20-02-2012

In de Grondwet moet komen te staan dat iedere burger recht heeft op een eerlijk proces voor een eerlijke en onpartijdige rechter. De Eerste Kamer nam vandaag (15 februari) een motie van het CDA met deze strekking aan. Een motie van D66 waarin staat dat Nederland een democratische rechtsstaat is, werd ook aangenomen. Staatscommissie De moties werden op 7 februari ingediend bij het beleidsdebat over het advies van de Staatscommissie.


Categorieën: Algemeen Nieuws, RVR