Straf diefstal

De straf voor diefstal hangt af van uw Strafblad en de waarde van wat er is weggenomen. Er zijn verschillende soorten van diefstal.  

Diefstal (eenvoudige / gewone diefstal)

Voor eenvoudige diefstal, dus diefstal zonder bijzonderheden, wordt vaak een boete of werkstraf opgelegd. Of dit gebeurt nagt wel af van de waarde van wat is gestolen en of u een strafblad (herhaling) heeft. Ook kan het feit dat is gestolen van iemand met een vetrouwensband (werkgever) tot een zwaardere straf leiden.

Ook uw verdediging in de rechtszaal speelt een grote rol. Het is dan ook belangrijk tijdig ene advocaat voor diefstal in te schakelen. Via deze website kunt u dat eenvoudig regelen. U hoeft alleen maar het formulier in te vullen en er wordt gratis contact met u opgenomen.

Diefstal met geweld (beroving)

Op diefstal met geweld (beroving) staat gevangenisstraf. Dit wordt ook regelmatig opgelegd. Of een gevangenisstraf wordt opgelegd hangt af van de ernst van het geweld. Bij een woningoverval wordt vaker een hoge gevangenisstraf opgelegd dan bij een 'eenvoudige' tasjesroof, dus alleen een ruk aan een tasje.

Uw advocaat kan u daarbij helpen. Vul het formulier op deze website in voor snel contact.

 Diefstal met braak (inbraak)

Bij diefstal met braak (inbraak) wordt vaak gevangenisstraf opgelegd. Ook een werkstraf is soms mogelijk, maar na een wetswijziging is dat niet altijd meer mogelijk. Er zijn uitgangspunten voor de op te leggen straf (zie hieronder), maar let op: Hiervan kan door de rechter worden afgeweken. Ook is een goede verdediging in de rechtszaal belangrijk!

Diefstal van werkgever (verduistering dienstbetrekking)

 Als er diefstal bij een werkgever wordt gepleegd kan een zware straf worden opgelegd. DIt omdat niet alleen is gestolen, maar ook vertrouwen is geschonden. Hiervoor zijn geen richtlijnen van de rechter aanwezig en is dus maatwerk.

Het is verstandig om een ervaren advocaat voor diefstal te regelen als u wordt verdacht van diefstal. Uw advocaat weet wat u moet doen om een vrijspraak voor diefstal te krijgen of een lage straf!

Als u het formulier op deze website invult wordt gratis contact met u opgenomen door een advocaat voor diefstal!