Openlijke Geweldpleging & voorkomen

Openlijke geweldpleging en u moet voorkomen bij de Rechter? Openlijke Geweldpleging houdt in dat geweld tegen personen is gebruikt in de openbaarheid, bijvoorbeeld mishandeling op straat. Het kan om personen gaan (vechtpartij) maar ook om auto's, ruiten, of hekken.

Als u moet voorkomen voor openlijke geweldpleging, dan is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Het is vaak een ingewikkelde strafzaak. Zo kan het het geweld van de ene persoon bijvoorbeeld aan de andere persoon worden toegerekend. Dit betekent dat u dan opdraait voor geweld en schade dat eigenlijk door een ander is gepleegd. Uw advocaat weet goed wat de voorwaarden hiervoor zijn!

Wacht niet als u moet voorkomen voor Openlijke Geweldpleging en vul het formulierop deze website  direct in

Een advocaat met ervaring voor geweldpleging die ook als pro deo advocaat (gratis advocaat) werkt, neemt gratis contact met u op.

De straf voor openlijke geweldpleging een flinke werkstraf, maar ook gevangenisstraf is mogelijk, bijvoorbeeld als sprake is van zwaar letsel of groepsgeweld, zoals geweldpleging bij een voetbalwedstrijd.